Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największ± w Polsce platform± skierowan± do firm działaj±cych na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wej¶cie Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoj±
reklamę
Miejsce na Twoj±
reklamę
 
 
      Wy¶wietlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpo¶rednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatno¶ci bezpo¶rednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- ¦rodki ochrony ro¶lin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urz±dzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Unia Europejska

Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 – formalnie przyjęta !

Data aktualizacji: 2014-03-11

Ministrowie rolnictwa UE formalnie zatwierdzili pakiet reform Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 - po 3 latach intensywnych dyskusji.

Szef polskiego resortu rolnictwa Stanisław Kalemba, obecny na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE, podkreślił istotne znaczenie budżetu i ram prawnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Takie możliwości dają ustalone dopłaty bezpośrednie, jak i fundusz na rozwój obszarów wiejskich. Istotną wartością dla rolników jest znajomość zasad finansowania rolnictwa w długiej perspektywie, do 2020 r.

W głosowaniu ministrowie poparli cztery rozporządzenia z zakresu reformy WPR oraz jedno rozporządzenie przejściowe na 2014 r. Zasady wsparcia bezpośredniego zostały poparte jednomyślnie, natomiast przepisy dotyczące wspólnej organizacji rynków rolnych nie uzyskały poparcia Niemiec, natomiast Wielka Brytania wstrzymała się od głosu. Rozporządzenie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich poparły wszystkie kraje, z wyjątkiem Czech, które wstrzymały się od głosu. Pozostałe rozporządzenia dotyczące finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, jak i przepisów przejściowych na 2014 r. uzyskały jednogłośne poparcie.

Ponadto, komisarz ds. rolnych Dacian Ciolos zaprezentował wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

W dyskusji ministrowie wyrazili zaniepokojenie z powodu usunięcia krajowego współfinansowania projektów promocji, pozostawiając jedynie fundusze UE i beneficjentów. Takie podejście może wyeliminować małe i średnie przedsiębiorstwa z programów promocji. Polska popiera większość propozycji dotyczących promocji produktów rolnych, jednak zwraca uwagę, że istotne będą dalsze prace nad tym rozporządzeniem oraz zakres aktów delegowanych i wykonawczych, które powinny odzwierciedlać postulaty wyrażone przez Radę Ministrów UE.

W dalszej części obrad ministrowie prezentowali stanowiska w zakresie rolnictwa ekologicznego (raport przygotowany przez KE) oraz dyskutowali na temat oznaczeń (etykietowania) produktów w rolnictwie lokalnym i sprzedaży bezpośredniej.

Minister Stanisław Kalemba podkreślił rosnące zainteresowanie konsumentów tymi produktami, jednak uważa, że te przepisy nie mogą wprowadzać nadmiernej biurokracji dla producentów.

Wieczorem, w Polskim Przedstawicielstwie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne, w którym na zaproszenie ministra Kalemby, uczestniczyli: ministrowie rolnictwa krajów UE, eurodeputowani, urzędnicy Komisji Rolnictwa oraz Polacy pracujący w unijnych instytucjach.¬ródło: www.minrol.gov.pl

 
Waluty
NBP z dnia: 2019-01-17
1 USD: 3.7615 spadek
1 EUR: 4.2875 spadek
1 GBP: 4.8468 wzrost
1 CHF: 3.7921 spadek
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie RzeĽników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 

S T A T Y S T Y K A    Z    T A B E L I    O F E R T

Warto?? towar?w w tabeli (liczba ofert): Ceny ?rednie (liczba ofert): Ceny ?rednie (liczba ofert):
Sprzedaz: 31,355,750 zl (33)        
Kupno: 405,300 zl (24)        
Og?lem: 31,761,050 zl (57)        
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładaj±c wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawd±, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.