NetBrokers Sp. z o.o. is a biggest internet trading platform in Poland for agro-business sector.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Table of offers
 Code:
 ID:
 Password:
Enter Register
   
 
  | About us | Price list | Advertisement | Press Info | Directions for use | Contact | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Place for advertisement Place for advertisement
 
 
      Display results: 10 25 50 all                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Business section:  Gadu-Gadu 4997525 | back | next | down | main page | administrator |     
 
 
European Union
  Common Agricultural Policy
- General informations
- Direct surcharges
- WPR na lata 2014-2020
- Direct payments

-

Foreign trade
- Portal of EU
   
Markets
  Meat
- Quotations
- Notowania rynków zagranicznych
- Comments and analyses
- Info MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Cereal
- Quotations
- Comments and analyses
- Info MRiRW
  Pasze
- Quotations
- Comments and analyses
- Info MRiRW
  Fruits and vegetables
- Quotations
- Comments and analyses
- Info MRiRW
  Milk
- Quotations
- Comments and analyses
- Info MRiRW
  Sugar
- Comments and analyses
- Info MRiRW
  Forecast
- General,    Meat
- Cereal,      Milk
  Diagrams of prices
- Diagrams from table NetBrokers
   
Wokół rynków
- ¦rodki ochrony ro¶lin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urz±dzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Unia Europejska

Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 – formalnie przyjęta !

Data aktualizacji: 2014-03-11

Ministrowie rolnictwa UE formalnie zatwierdzili pakiet reform Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 - po 3 latach intensywnych dyskusji.

Szef polskiego resortu rolnictwa Stanisław Kalemba, obecny na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE, podkreślił istotne znaczenie budżetu i ram prawnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Takie możliwości dają ustalone dopłaty bezpośrednie, jak i fundusz na rozwój obszarów wiejskich. Istotną wartością dla rolników jest znajomość zasad finansowania rolnictwa w długiej perspektywie, do 2020 r.

W głosowaniu ministrowie poparli cztery rozporządzenia z zakresu reformy WPR oraz jedno rozporządzenie przejściowe na 2014 r. Zasady wsparcia bezpośredniego zostały poparte jednomyślnie, natomiast przepisy dotyczące wspólnej organizacji rynków rolnych nie uzyskały poparcia Niemiec, natomiast Wielka Brytania wstrzymała się od głosu. Rozporządzenie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich poparły wszystkie kraje, z wyjątkiem Czech, które wstrzymały się od głosu. Pozostałe rozporządzenia dotyczące finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, jak i przepisów przejściowych na 2014 r. uzyskały jednogłośne poparcie.

Ponadto, komisarz ds. rolnych Dacian Ciolos zaprezentował wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

W dyskusji ministrowie wyrazili zaniepokojenie z powodu usunięcia krajowego współfinansowania projektów promocji, pozostawiając jedynie fundusze UE i beneficjentów. Takie podejście może wyeliminować małe i średnie przedsiębiorstwa z programów promocji. Polska popiera większość propozycji dotyczących promocji produktów rolnych, jednak zwraca uwagę, że istotne będą dalsze prace nad tym rozporządzeniem oraz zakres aktów delegowanych i wykonawczych, które powinny odzwierciedlać postulaty wyrażone przez Radę Ministrów UE.

W dalszej części obrad ministrowie prezentowali stanowiska w zakresie rolnictwa ekologicznego (raport przygotowany przez KE) oraz dyskutowali na temat oznaczeń (etykietowania) produktów w rolnictwie lokalnym i sprzedaży bezpośredniej.

Minister Stanisław Kalemba podkreślił rosnące zainteresowanie konsumentów tymi produktami, jednak uważa, że te przepisy nie mogą wprowadzać nadmiernej biurokracji dla producentów.

Wieczorem, w Polskim Przedstawicielstwie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne, w którym na zaproszenie ministra Kalemby, uczestniczyli: ministrowie rolnictwa krajów UE, eurodeputowani, urzędnicy Komisji Rolnictwa oraz Polacy pracujący w unijnych instytucjach.¬ródło: www.minrol.gov.pl

 
Currencies
NBP from: 2018-12-10
1 USD: 3.7600 spadek
1 EUR: 4.2911 wzrost
1 GBP: 4.7852 spadek
1 CHF: 3.7996 wzrost
[ comments, more... ]
Announcements
- add
- view
 
Advertisement
Fresh-Market
Stowarzyszenie RzeĽników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 

S T A T Y S T Y K A    Z    T A B E L I    O F E R T

Warto?? towar?w w tabeli (liczba ofert): Ceny ?rednie (liczba ofert): Ceny ?rednie (liczba ofert):
Sprzedaz: 10,856,850 zl (120)        
Kupno: 973,324 zl (37)        
Og?lem: 11,830,174 zl (157)        
 
 
    Business section:  Gadu-Gadu 4997525 | back | next | up | main page | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładaj±c wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawd±, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.