Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Opracowania
www.netb.pl
2021-10-22
Zerowy VAT dla "zdrowej żywności"? UE daje zielone światło

Parlament Europejski poparł wniosek o przyznanie państwom członkowskim większej elastyczności w stosowaniu różnych stawek VAT na żywność o różnym wpływie na zdrowie i środowisko. Co to oznacza w praktyce?

Zerowy VAT na "zdrową żywność"
Propozycja na temat stawek VAT znalazła się na odległej stronie projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii „od pola do stołu”.

Wśród ponad stu wniosków i sugestii, Parlament Europejski poparł wniosek o przyznanie państwom członkowskim większej elastyczności w stosowaniu różnych stawek VAT na żywność o różnym wpływie na zdrowie i środowisko.

Jak czytamy w dokumencie, ceny żywności muszą przekazywać konsumentom właściwy sygnał.

- (PE - przyp. red.) wzywa do uznania, że prawdziwe ceny żywności, odzwierciedlające również rzeczywiste koszty produkcji dla rolników oraz dla środowiska i społeczeństwa, są jedynym sposobem na osiągnięcie zrównoważonych i sprawiedliwych systemów żywnościowych w perspektywie długoterminowej. W związku z tym z zadowoleniem przyjmuje cel strategii, jakim jest ukierunkowanie przemysłu spożywczego na praktyki, dzięki którym zdrowy i zrównoważony wybór będzie dla konsumentów łatwy, dostępny i przystępny cenowo - czytamy w dokumencie.

Wyższy VAT na "niezdrową żywność"?
Parlament Europejski popiera zatem przyznanie państwom członkowskim większej elastyczności w stosowaniu różnych stawek VAT na żywność o różnym wpływie na zdrowie i środowisko.

Co to oznacza w praktyce? M.in. umożliwienie im wyboru zerowej stawki VAT na "zdrowe i zrównoważone produkty żywnościowe, takie jak owoce i warzywa, co jest już stosowane w niektórych państwach członkowskich, ale obecnie nie jest możliwe dla wszystkich" oraz "wyższej stawki VAT na niezdrową żywność i żywność o dużym śladzie środowiskowym."

PE w dalszej części omawianego punktu przypomina, że wydatki gospodarstw domowych na produkty żywnościowe w poszczególnych państwach członkowskich UE znacznie się różnią i że należy zapewnić konsumentom we wszystkich państwach członkowskich przystępność cenową, a jednocześnie zagwarantować producentom pierwotnym, by zrównoważone i zdrowe produkty przynosiły godziwe dochody, oraz zwiększyć przejrzystość i świadomość konsumentów w odniesieniu do kosztów i zysków związanych z każdym etapem łańcucha dostaw żywności.

Parlament jednocześnie zachęca Komisję Europejską, aby zainicjowała badanie służące ilościowemu określeniu w kategoriach ekonomicznych kosztów środowiskowych i społecznych, w tym zdrowotnych, związanych z produkcją i konsumpcją najczęściej spożywanych produktów na rynku UE.

PE poparł strategię od pola do stołu
19 października, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Komisji Środowiska i Komisji Rolnictwa PE w sprawie strategii "Od pola do stołu”. Za głosowało 452, 170 przeciw i 76 wstrzymało się.

Parlament Europejski pozytywnie odnosi się do strategii „Od pola do stołu”. Podkreśla, jak ważne jest przejście na zrównoważoną, zdrową i przyjazną dla zwierząt produkcję żywności, aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu – głównie te dotyczące klimatu, różnorodności biologicznej, eliminacji zanieczyszczeń i zdrowia publicznego.

Europosłowie podkreślili, że każdy etap łańcucha dostaw musi stać się bardziej zrównoważony. Powtórzyli że wszyscy – począwszy od rolników, a skończywszy na konsumentach – są za to odpowiedzialni. Posłowie uważają, że aby rolnicy mogli otrzymywać uczciwą część zysku z żywności wyprodukowanej w sposób zrównoważony, Komisja powinna aktywniej zabiegać o ich silniejszą pozycję w łańcuchu dostaw. Wzmocnieniu pozycji rolników ma też pomóc modyfikacja zasad konkurencji.

Inne zalecenia posłów to:

Zdrowsza żywność - według europosłów potrzebne są unijne zalecenia dotyczące zdrowego odżywiania się oparte na wiedzy naukowej, należy rozwiązać problem nadmiernego spożycia mięsa i żywności wysoko przetworzonej o dużej zawartości soli, cukru i tłuszczu, m.in. przez ustalenie maksymalnych poziomów spożycia.

Pestycydy i ochrona owadów zapylających - trzeba usprawnić proces zatwierdzania pestycydów oraz dokładniejsze monitorowanie ich stosowania, by chronić owady zapylające i bioróżnorodność, potrzebne są wiążące cele, jeżeli chodzi o ograniczenie zużycia pestycydów; państwa członkowskie powinny osiągać cele za pomocą swoich planów strategicznych wspólnej polityki rolnej (WPR).

Emisje gazów cieplarnianych - pakiet przepisów „Gotowi na 55 w 2030 roku” musi regulować emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa i powiązanego z nim użytkowania gruntów, musi wyznaczać ambitne cele w tym względzie, a także też określać surowe kryteria dotyczące energii odnawialnej produkowanej z biomasy, należy przywrócić i ulepszyć naturalne pochłaniacze CO2.

Dobrostan zwierząt - potrzeba wspólnych, popartych dowodami naukowymi wskaźników dobrostanu zwierząt, aby osiągnąć większą harmonizację na poziomie Unii, należy ocenić obecne prawodawstwo unijne, by sprawdzić, czy wymaga ono zmian, trzeba stopniowo odejść od stosowania klatek w hodowli zwierząt w Unii, produkty zwierzęce spoza Unii powinny być dozwolone tylko wtedy, gdy odpowiadają standardom unijnym.

Rolnictwo ekologiczne - do 2030 roku trzeba zwiększyć powierzchnię unijnych gruntów, na których prowadzi się uprawy ekologiczne, potrzeba inicjatyw, by stymulować popyt, np. działań promocyjnych, zamówień publicznych i zachęt podatkowych.

Rezolucję przyjęto stosunkiem głosów 452 do 170 (76 posłów wstrzymało się od głosu). Głosowanie odbyło się we wtorek, a jego wyniki ogłoszono w środę.

Po głosowaniu sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Herbert Dorfmann (PPE, IT) powiedział: „Odpowiedzialność za bardziej zrównoważone rolnictwo muszą ponosić wspólnie rolnicy i konsumenci. Nasi rolnicy już robią wiele w tym kierunku, więc gdy prosimy ich – całkiem słusznie – by jeszcze bardziej ograniczyli zużycie pestycydów, nawozów sztucznych i antybiotyków, musimy wesprzeć ich, a nie przenosić produkcję poza Unię. Żywność dostępna po przystępnych cenach nadal musi być priorytetem”.

Anja Hazekamp (GUE/NGL, NL), sprawozdawczyni Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności powiedziała: „Aktualna polityka unijna opiera się na modelach rolnictwa, które szkodzą środowisku naturalnemu i powodują, że importujemy produkty wytworzone niezgodnie z zasadami zrównoważonej produkcji. Proponujemy konkretne środki, aby dostosować nasz system żywnościowy do możliwości naszej planety. Osiągniemy to, wspierając lokalną produkcję żywności oraz odchodząc od intensywnej hodowli zwierząt i upraw monokulturowych z wykorzystaniem dużych ilości pestycydów. Zrównoważony system żywnościowy jest także podstawą przyszłości rolników”.

Źródło: portalspozywczy.pl

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-Go Logis rozwija usługi drogowe dla branży chemicznej
-Drób. Gigant z Ukrainy zwiększa produkcję i eksport
-Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb z certyfikatem MSC
-Ceny zbóż nadal rosną. Łatwiej kupić ziarno od firm niż rolników
-Polacy pokochali pstrąga. Rośnie produkcja i sprzedaż
-Jak dziś kształtuje się obraz najemcy retailowego?
-Czy dłuższe godziny otwarcia sklepów to większe zyski detalistów?
-Polscy rolnicy organizują międzynarodowy protest w Brukseli
-System kaucyjny w Niemczech poszerzony o nowe opakowania
-Konflikt na granicy polsko-białoruskiej odbije się na eksporcie jabłek?
-Chiny największym pozaunijnym odbiorcą polskich produktów mlecznych
-Wielka polityka ma duży wpływ na sytuację sadowników
-Rolnicy znów na ulicy
-Ceny na szczycie


 
Archiwum
- Grudzień 2021
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.