Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Opracowania
www.netb.pl
2021-10-22
Pestycydy: zagrożenie czy wybawienie?

Czy w obecnych czasach możliwe jest wyprodukowanie żywności bez stosowania pestycydów? Czy spożywane owoce i warzywa zawsze zawierają pozostałości pestycydów? A jeżeli tak, to czy są to poziomy stanowiące zagrożenie dla zdrowia? Wspólnie z przedstawicielami laboratorium Eurofins Polska, specjalizującego się w badaniach pozostałości pestycydów, spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Niezaprzeczalnym faktem jest rosnąca popularność żywności ekologicznej oraz rozwijający się trend żywności „wolnej od…”. W latach 2008-2017 sprzedaż detaliczna produktów „bio” w UE wzrosła ponad dwukrotnie, a aż 90% konsumentów deklaruje, że sprawdza w wykazie składników, czy żywność zawiera dodatki. Jak podkreśla Konrad Krochmal – Dyrektor sprzedaży w Eurofins Polska, konsumenci w Unii Europejskiej są coraz bardziej świadomi wpływu żywności na organizm i zdecydowanie wiążą swój dobry stan zdrowia ze składem i sposobem produkcji tej żywności. Dodatkowo, docierające z różnych stron doniesienia medialne potęgują obawy konsumentów związane z możliwą obecnością w środkach spożywczych zbyt dużej ilości niepożądanych lub nawet niedozwolonych substancji chemicznych.

W konsekwencji przeciętny konsument zaczyna na własną rękę analizować cały łańcuch produkcji żywności od pola do stołu, doszukując się dowodów na niewłaściwe praktyki producentów. Dysponując niepełnymi informacjami dokonuje samodzielnej oceny stosowanych dodatków do żywności czy środków ochrony roślin, zapominając przy tym o istotnej roli unijnych instytucji (takich jak EFSA – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) oraz organów urzędowej kontroli żywności w poszczególnych państwach członkowskich, których rolą jest tą pracę za konsumenta wykonać.

Taką ocenę wykonuje właśnie Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, który udziela niezależnych porad naukowych Komisji Europejskiej. Jednostka ds. pestycydów w EFSA jest odpowiedzialna za weryfikację ocen ryzyka substancji czynnych stosowanych w środkach ochrony roślin i wykonuje tą ocenę w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi UE. Pozwala to ustalić, czy przy prawidłowym stosowaniu substancje te mogą mieć bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt - na przykład poprzez wodę pitną, żywność lub paszę - lub na jakość wód gruntowych.

W skali świata sprzedaje się co roku ponad 4 miliony ton substancji czynnej, a w użyciu na świecie jest nadal ponad 1000 różnych substancji stosowanych do ochrony upraw. Jak wyjaśnia Patrycja Szymańska – koordynator działu prawa żywnościowego w laboratorium Eurofins Polska - w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 25 lat liczba zatwierdzonych substancji czynnych została zmniejszona o ponad 50%. W 2019 r. całkowita wielkość sprzedaży pestycydów w UE spadła i osiągnęła najniższy poziom od początku zbierania danych, tj. 333 tys. ton. Nadal zatwierdzonych w UE jest około 500 substancji czynnych.

W oparciu o powyższe fakty, w świadomości przeciętnego konsumenta powstaje przekonanie, że środki ochrony roślin są szkodliwymi dla zdrowia i środowiska substancjami, stosowanymi głównie w celu zwiększenia zysków producentów poprzez zapewnienie większej wydajności upraw. Takie stwierdzenie dla wielu uczciwych producentów bywa krzywdzącym uproszczeniem. Faktem jest, że środki ochrony roślin zwiększają wydajność upraw, ale ich zadaniem jest przede wszystkim zmniejszenie strat spowodowanych obecnością szkodników i chorób.

Całkowite globalne straty z powodu szkodników mogą być bowiem bardzo wysokie i wynosić od około 29% w przypadku pszenicy, do 37% w przypadku ryżu, a nawet 40% w przypadku ziemniaków. Szacuje się, że bez odpowiednich zabezpieczeń w postaci dedykowanych pod dane uprawy związków chemicznych te straty mogłyby być nawet dwukrotnie wyższe.

Stosując środki ochrony roślin zwalczamy żerujące na uprawach insekty, odstraszamy szkodniki, niszczymy chwasty, dzięki czemu rośliny uprawne nie muszą konkurować o przestrzeń, wodę i składniki odżywcze z innymi roślinami. Likwidujemy również choroby grzybowe roślin, dbając nie tylko o jakość plonu, ale również zapobiegając wytwarzaniu mikotoksyn – rakotwórczych substancji produkowanych przez grzyby. Żywność zanieczyszczona mikotoksynami jest bardzo szkodliwa dla ludzi, gdyż przy długotrwałej ekspozycji mikotoksyny wykazują działenie rakotwórcze.

Obecność pozostałości środków ochrony roślin w żywności jest nieuniknioną konsekwencją realizacji produkcji rolnej na globalną skalę. Nie ma obecnie grupy w całej populacji ludzi, która nie zetknęłaby się z tymi substancjami. Jak podkreśla Patrycja Szymańska – koordynator działu prawa żywnościowego w laboratorium Eurofins Polska - mogą być one obecne w żywności wyłącznie na poziomie nieprzekraczającym ustalonych prawnie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP). Żywność, w przypadku której stwierdzono przekroczenie wartości NDP nie może dłużej znajdować się w obrocie. Warto jednak zaznaczyć, że ustalone prawnie NDP nie świadczą wprost o bezpieczeństwie produktu, a każdy przypadek przekroczenia NDP podlega indywidualnej ocenie ryzyka. Określone prawem NDP są ustalane z dużym marginesem bezpieczeństwa tak, aby nawet najgorszy możliwy scenariusz np. spożycie jednorazowo bardzo dużej ilości żywności zawierającej pozostałości danej substancji, nie stanowił zagrożenia dla zdrowia konsumenta.

Laboratorium Eurofins, jako lider na rynku usług laboratoryjnych, dostosowując się do oczekiwań Klientów, uruchomił na terenie Łódzkiego Bionanoparku Centrum Kompetencyjne badania pozostałości pestycydów w żywności. Wdrożone zostały techniki umożliwiające skrócenie cyklu analitycznego, w tym tzw. metoda „multi” (Multiple reaction monitoring), która dzięki odpowiedniemu przygotowaniu próbki i technikom chromatografii połączonym z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS oraz LC-MS/MS) umożliwia oznaczenie ponad 700 związków w jednym cyklu analitycznym.

- Nasi Klienci są świadomi możliwych obecności pozostałości środków ochrony roślin w dostarczanej na polski rynek żywności. Dlatego decydują się na stałą współpracę z naszym laboratorium i regularne badania pozostałości pestycydów w swoich produktach. Dzięki temu, jeszcze zanim żywność znajdzie się w obrocie, nasz klient otrzymuje wyniki badań, które pozwalają zweryfikować, czy produkt spełnia wymagania prawne – mówi Damian Szwabe - Business Unit Cluster Manager nadzorujący pracę laboratorium w Łodzi.

Analizując najbardziej aktualny raport EFSA z monitoringu pestycydów, który został opublikowany w dniu 7 kwietnia br. można zauważyć, że spośród wszystkich krajów zgłaszających dane do raportu, najwyższe wskaźniki przekroczenia NDP dotyczyły produktów pochodzących z: Malty, Cypru oraz z Polski, gdzie w przypadku ponad 5% próbek NDP były przekroczone. Oznaczono w sumie 799 różnych pestycydów. Najczęściej oznaczanymi ilościowo pestycydami były związki miedzi (66% oznaczeń analitycznych), fosetyl (27% oznaczeń analitycznych), fosforowodór (16% oznaczeń oznaczeń analitycznych), jon bromkowy (16% oznaczeń analitycznych) i chlorany (13% oznaczeń analitycznych). Pestycydem o najwyższym wskaźniku przekroczenia NDP był chloran (7,2%), co pokrywało się z wynikami z lat poprzednich.

Źródło: Artykuł promocyjny Eurofins Polska sp. z o.o.

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-Go Logis rozwija usługi drogowe dla branży chemicznej
-Drób. Gigant z Ukrainy zwiększa produkcję i eksport
-Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb z certyfikatem MSC
-Ceny zbóż nadal rosną. Łatwiej kupić ziarno od firm niż rolników
-Polacy pokochali pstrąga. Rośnie produkcja i sprzedaż
-Jak dziś kształtuje się obraz najemcy retailowego?
-Czy dłuższe godziny otwarcia sklepów to większe zyski detalistów?
-Polscy rolnicy organizują międzynarodowy protest w Brukseli
-System kaucyjny w Niemczech poszerzony o nowe opakowania
-Konflikt na granicy polsko-białoruskiej odbije się na eksporcie jabłek?
-Chiny największym pozaunijnym odbiorcą polskich produktów mlecznych
-Wielka polityka ma duży wpływ na sytuację sadowników
-Rolnicy znów na ulicy
-Ceny na szczycie


 
Archiwum
- Listopad 2021
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.