Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Opracowania
www.netb.pl
2019-09-20
Skandynawowie chcą inwestować w Polsce

Blisko 67 proc. przedstawicieli największych skandynawskich firm w Polsce, ankietowanych przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą, potwierdziło dalsze plany rozwoju na polskim rynku. Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Skandynawią wpływa pozytywnie na innowacyjność i efektywność rozwijającej się polskiej gospodarki, jak również na polskie społeczeństwo. To jeden z kluczowych wniosków opracowania „Skandynawski biznes w Polsce – wczoraj, dziś i jutro” opublikowanego właśnie z okazji 15-lecia Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Dane zgromadzone przez SPCC we współpracy z DNB Bank Polska ukazują obecny poziom inwestycji, wymiany handlowej pomiędzy krajami, obecność skandynawskich firm w Polsce oraz plany i wyzwania stojące przed menadżerami zarządzającymi skandynawskimi firmami w Polsce. Z opracowania wynika, że największy potencjał wzrostu obserwuje się obecnie w obszarze innowacji, digitalizacji, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Skandynawskie inwestycje napędzają polską gospodarkę

Skandynawia jest dla Polski szóstym największym inwestorem zagranicznym. Łącznie, do 2017 r. spółki z krajów nordyckich zainwestowały w Polsce 10,3 mld euro, z czego 732 mln w samym tylko 2017 r. W tym samym roku skandynawskie firmy reinwestowały w sumie 414,7 mln euro. Według danych SPCC i DNB Bank Polska 98 proc. badanych firm potwierdziło, że ponownie zainwestowałoby w Polsce. „W ostatnich latach firmy skandynawskie inwestowały w Polsce przede wszystkim w przetwórstwo przemysłowe i nieco w mniejszym stopniu w handel. Przedstawiciele firm szwedzkich, norweskich, duńskich i fińskich są również obecni w budownictwie, transporcie i mediach” – mówi Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu DNB Bank Polska, Członek Zarządu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. „Ich wkład w rozwój tych sektorów jest nie do przecenienia. Firmom skandynawskim szczególnie bliska jest kwestia odpowiedzialności ekologicznej. Także w tej kwestii doświadczenia naszych partnerów mogą być niezwykle cenne i wpłynąć pozytywnie na kierunki, w których będą podążać te branże” – dodaje.

W obecnej rzeczywistości gospodarczej również innowacje i nowe technologie napędzają rozwój gospodarek, a Skandynawowie pod tym względem pozostają unijnym liderem. W Polsce największe firmy skandynawskie wspierają rozwój inteligentnych miast, dzięki pracom nad wprowadzeniem Internetu 5G, ale są też silnie zaangażowane w polski sektor energetyczny - zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). „Jako liderzy w dziedzinie innowacji Skandynawowie implementują dziś szereg rozwiązań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku w regionie i całej Europie. Wraz z kapitałem ze Skandynawii spływają bowiem nowe technologie oraz know-how, który uznaje się za jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie.” – mówi Carsten Nilsen Prezes Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. „Na poziomie produkcji współpraca ta wpływa na wzrost jej efektywności i wielkości.” – dodaje.
Co więcej, firmy z kapitałem skandynawskim są wśród największych podatników w Polsce. W samym 2018 r. skandynawskie spółki wpłaciły do budżetu Polski ponad 590 mln zł z tytułu podatku dochodowego od firm (CIT).

Wymiana handlowa kwitnie

O 23 proc. wzrosła w ostatnich 5 latach dynamika obrotów handlowych pomiędzy Polską a Skandynawią. Pod koniec 2018 r. łączna ich wartość wyniosła 25,5 mld euro. Jednocześnie, otwierając się na Polskę, Skandynawia stała się jej 2 największym kierunkiem eksportowym. Najbardziej spektakularny wzrost odnotowano w przypadku Finlandii, gdzie od 2011 r. eksport polskich towarów wzrósł o 80 proc.

Skandynawowie w grupie największych pracodawców w Polsce

Skandynawskie firmy zatrudniają obecnie na polskim rynku ponad 170 000 osób. Wśród największych pracodawców są IKEA, Sokołów (Danish Crown) oraz H&M.

W prężnie rozwijającym się sektorze BPO firmy skandynawskie są dziś trzecim największym pracodawcą, zatrudniając 27 900 pracowników.

Skandynawskie firmy są jednymi z najbardziej pożądanych pracodawców ze względu na unikatowe i bardzo przyjazne podejście do pracownika, nowoczesne środowisko pracy, które odpowiada na potrzeby wielu pokoleń oraz kulturę organizacyjną budowaną na szacunku i zaufaniu.

Liderzy skandynawskich firm o przyszłości

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez SPCC wśród managerów największych firm skandynawskich w Polsce, 67 proc. planuje dalej inwestować na polskim rynku. W ciągu kolejnych 5 lat inwestycje z udziałem kapitału skandynawskiego mogą osiągnąć wartość 2,8 mld euro.

Jednocześnie, wśród największych wyzwań związanych z dalszą ekspansją na polskim rynku przedstawiciele firm skandynawskich w Polsce wymienili przede wszystkim trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników i idące za tym rosnące koszty pracy. Dopiero w drugiej kolejności wymieli oni brak stabilności i przejrzystości przepisów, wysokie obciążenia podatkowe oraz niepewność regulacyjną. Wyzwania związane z wdrażaniem nowych rozwiązań cyfrowych, czy automatyzacją procesów to kolejny element wskazany przez menadżerów skandynawskich firm. Zwrócili także uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, na które kładzie się szczególny nacisk w Skandynawii.
Digitalizacja i gospodarka niskoemisyjna obiecującymi obszarami dalszego rozwoju i współpracy

W ostatnich latach skandynawskie firmy ankietowane przez SPCC łącznie zainwestowały w Polsce 4,1 mld euro i w kolejnych latach planują inwestycje warte 2,8 mld euro. Co więcej, dwie trzecie respondentów zadeklarowało, że w kolejnych 12 miesiącach planuje zatrudnić łącznie około 1000 osób.

„W ramach skandynawsko-polskiej współpracy wiele udało się już osiągnąć. Wszystko dzięki wspólnym celom, jakie przyświecają obecnie Polsce i Skandynawii, by wzmocnić rozwój obu gospodarek poprzez osiągnięcie pozycji liderów w gospodarce cyfrowej.”– mówi Carsten Nilsen, Prezes SPCC. „Największy rosnący potencjał na wzmocnienie współpracy widać dziś w obszarach takich jak innowacje, w tym digitalizacja i idący za nim Przemysł 4.0, zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna. Są to obszary, w których skandynawskie firmy obecne w Polsce są dziś najbardziej aktywne. Równomiernie do zaangażowania w obszar innowacji rośnie także zaangażowanie Skandynawów w sektorach offshore, onshore, fotowoltaiki czy biogazu. Koncentracja na tych obszarach pozwala budować przewagę konkurencyjną gospodarek.” - podsumowuje Carsten Nilsen ze Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Źródło: portalspożywczy.pl

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-Podlewanie po godzinach
-Na wszelki wypadek
-Rzeźnia z zasadami
-Nie będzie wsparcia dla rolników ze stref niebieskich
-Eksperci nie mają złudzeń: Nie powstrzymamy ASF, przynajmniej na razie
-Australia wysycha
-Kto może sprzedaje zboże
-Starachowice: Kolejne przypadki COVID w zakładach Animeksu
-Chiny chcą wieprzowiny
-Eksport produktów roślinnych poza UE?
-Rynek warzyw: sezonowy wzrost cen mniejszy niż przed rokiem
-Brexit na polu
-Powrót do zwyżek notowań kawy arabica
-Resort zdrowia rozważa rezygnację z wymogu noszenia maseczek na świeżym powietrzu


 
Archiwum
- Czerwiec 2020
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.