Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Opracowania
www.netb.pl
2019-03-01
ZPP: Należy próbować rozwijać relacje gospodarcze z Rosją

Polskie firmy powinny próbować sił w Rosji – wzywa w swoim raporcie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Opublikowany przez ZPP raport szczegółowo omawia możliwości i warunki prowadzenia biznesu w Rosji. Mimo chłodnych stosunków politycznych – należy próbować rozwijać relacje gospodarcze.

„Polski biznes w Rosji powinien być elementem polskiego soft power, szczególnie w obwodzie królewieckim. – powiedział Prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak – Nie zarekomendowałbym żadnemu polskiemu przedsiębiorcy, żeby budował tam fabrykę, ale każdy inny rodzaj biznesu, to już tak. Budowanie takich przyczółków jest korzystne dla Polski i konkurencja również jest umiarkowana – stosunkowo łatwo odnieść sukces”.

Kaźmierczak zaapelował też do polskich władz o przywrócenie małego ruchu granicznego z Królewcem – ma to znaczenie gospodarcze, bardzo istotne dla rejonów przygranicznych oraz polityczne. Mieszkańcy Królewca dzięki temu przestali widzieć w nas wrogów i należy to kontynuować. „Ruch bezgraniczny z Królewcem, to jedna z naszych nielicznych miękkich inicjatyw, która nam się udała” – powiedział.

Pod względem aspektów prawnych - zagraniczny podmiot ma trzy podstawowe możliwości prowadzenia działalności w Rosji - jako eksporter, poprzez otwarcie biura handlowego, przedstawicielstwa czy filii lub zakładając albo przejmując działającą w Rosji firmę. Najpopularniejsze formy prawne to podobnie jak w Polsce - spółka z o.o. oraz spółka akcyjna. Zgodnie z analizami Banku Światowego założenie spółki w Rosji trwa średnio kilkanaście dni, a likwidacja podmiotu gospodarczego zarejestrowanego w Rosji zajmuje 6-12 miesięcy.

System podatkowy w Rosji obejmuje standardową stawkę podatku CIT - 20%. Z kolei stawka VAT została podniesiona z dniem 1 stycznia 2019 r. z 18 do 20% (przy czym stawka ulgowa wynosi - 10%). Podatek majątkowy nie może przekraczać 2,2% wartości księgowej środków trwałych, a składki na ubezpieczenie społeczne - 30% rocznego dochodu pracownika (powyżej określonego poziomu - wartość składki spada do 15,1% dochodu). Podatki PIT, CIT i VAT pobierane są na bazie miesięcznej.

W odniesieniu do prawa pracy warunki zatrudnienia są podobne do polskich - umowy o pracę mogą być zawierane na czas określony (do 5 lat) lub nieokreślony, okres próbny wynosi 3 miesiące (w niektórych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia do 6 miesięcy), jednak należy zwrócić uwagę, że w Rosji pracodawcę obowiązują znacznie szersze wymagania dokumentacyjne (w języku rosyjskim), wskazane jest korzystanie z zewnętrznych usług HR w celu uniknięcia przyszłych problemów.
Regulacje celne wypracowano w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU - Rosja, Białoruś, Kazachstan, Tadżykistan, Armenia i Kirgistan). Od 2012 Rosja należy do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Warto także zwrócić uwagę na wartości i trendy zagranicznego obrotu gospodarczego Rosji w ostatnich latach. Generalnie obserwuje się ścisłą korelację między eksportem i importem Rosji. W latach 2008-2009 obserwowano spadki, w okresie 2011-2013 - stagnację, w latach 2014-2016 kolejne spadki, natomiast począwszy od roku 2017 pojawiają się symptomy ożywienia i wzrostu. Te ostatnie są pośrednio związane z utrzymywaniem się wysokiego poziomu cen, eksportowanych przez Rosję surowców, przede wszystkim energetycznych, co powoduje napływ środków i ożywienie popytu na towary i usługi importowane, zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i konsumpcyjnym. Przewiduje się, że powyższy trend w najbliższych latach nie ulegnie istotnemu osłabieniu czy odwróceniu. W roku 2017 import towarów i usług do Rosji zamknął się w kwocie 227,5 mld USD, a wskaźnik dla pierwszego półrocza 2018 pokazuje wzrost importu o 13,4% (rok do roku), co wskazuje, że import w 2018 r. może oscylować w granicach 250 mld USD.

Polska jest ważnym partnerem handlowym Federacji Rosyjskiej. Według danych za 11 miesięcy poprzedniego roku importowaliśmy rosyjskie towary i surowce o wartości 15 mld dolarów (wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 48,2 %), zaś nasz eksport do Rosji osiągnął poziom 4,61 mld dolarów (wzrost o 5,1 %). Biorąc pod uwagę wielkość gospodarki, polskie obroty handlowe z Rosją są relatywnie wyższe niż obroty handlowe innych znaczących partnerów Rosji, takich jak Niemcy, Francja czy Włochy. Świadczy to o utrzymywaniu się licznych więzi handlowych i kooperacyjnych mimo trudnych relacji politycznych. Brak zrównoważonego bilansu handlowego z Rosją (znacznie wyższa wartość importu do Polski niż naszego eksportu) może być traktowana jako szansa na przyszły rozwój - w zakresie promocji polskich produktów i marek na rynku naszego wschodniego partnera.

Rosyjskie firmy – partnerzy handlowi Polski mają swe siedziby głównie w Moskwie, Rejonie Moskiewskim oraz w Petersburgu i Obwodzie Kaliningradzkim. Szczególnie ten ostatni region w powiązaniu z aktywną polityką władz okręgu i Federacji Rosyjskiej oraz otwarciem na nowe perspektywy handlu międzynarodowego, zmierza do przyciągnięcia inwestycji (także polskich) i ożywienia współpracy - może stać się perspektywicznym obszarem zwiększenia aktywności polskich firm.

Źródło: portalspożywczy.pl

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-Badanie: Jakie sieci handlowe Polacy lubią najbardziej?
-Rynek magazynowy dla e-commerce rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie (badanie)
-Sektor rolno-spożywczy: Co wpływa na spadającą popularność pracy tymczasowej?
-ARiMR zapowiada: Większe wsparcie dla grup producentów rolnych
-Ekspert: Drożejące warzywa i wieprzowina podbiły inflację, to jeszcze nie koniec
-Badanie: Prawie połowa konsumentów czeka na letnie wyprzedaże
-Badanie: 38 proc. transakcji w punktach handlowo-usługowych jest realizowanych za pomocą kart
-Faktoring młodszym bratem leasingu. Rynek będzie rósł w dwucyfrowym tempie
-Nowe drogi ekspresowe napędzają rynek magazynowy
-Spowolnienie gospodarcze wymusiło na firmach redukcję kredytu kupieckiego
-Bez współpracy biznesu z nauką, ludzkości zabraknie jedzenia
-Slogan reklamowy niezgodny z prawdą może sporo kosztować
-Outlet w Krakowie powstaje w nowym formacie
-Seniorzy to niedostatecznie rozpoznana kategoria przez branżę spożywczą


 
Archiwum
- Czerwiec 2019
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.