Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Opracowania
www.netb.pl
2018-10-01
Rolnicy pesymistyczni co do roku 2018. Tak negatywnych opinii nie było od 2015

Rolnicy oceniają, że zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2018 r., jak i bieżąca (czerwiec 2018 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były też prognozy na II półrocze 2018 r. Tak negatywnych opinii rolników nie odnotowano od 2015 r. – informuje GUS.

GUS informuje, że ogólnie bardzo pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym.

GUS podaje, że analiza sald odpowiedzi pokazuje, że:

- osoby kierujące gospodarstwami rolnymi osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej były mniej pesymistyczne w ocenie zmian jakie miały miejsce w I półroczu 2018 r., jak również przy ocenie bieżącej (czerwcowej) koniunktury w gospodarstwach rolnych. Pomimo to, w przeciwieństwie do użytkowników gospodarstw indywidualnych, z większą obawą patrzyły – z wyjątkiem zapotrzebowania na produkty rolne - na zmiany koniunktury w II półroczu 2018 r.,

- biorąc pod uwagę ukierunkowanie produkcyjne, najgorzej koniunkturę ocenili użytkownicy gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej, a w następnej kolejności rolnicy prowadzący gospodarstwa wielokierunkowe. Wśród użytkowników gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej odnotowano najwięcej pozytywnych opinii o bieżącej opłacalności produkcji rolniczej. Gospodarstwa te również z większym optymizmem patrzyły na zmiany koniunktury w II półroczu 2018 r.,

- najmniej pesymistyczni w swoich ocenach byli użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni do 2 ha oraz od 20 do 50 ha użytków rolnych,

- najwięcej optymistycznych opinii wyrażali młodzi rolnicy (do 45 lat), z wyższym wykształceniem rolniczym oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie dłużej niż 10 lat.

Tak negatywnych opinii nie było od grudnia 2015 r.

W I półroczu 2018 r. rolnicy bardziej pesymistycznie w porównaniu do poprzedniej edycji badania ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, opłacalność produkcji rolniczej, jak i zapotrzebowanie na produkty rolne. Tak negatywnych opinii nie odnotowano od grudnia 2015 r.
Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję rośliną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych, ziemniaków oraz uprawy pod osłonami. Wśród gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, jedynie u producentów drobiu rzeźnego odnotowano przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi zarówno w ocenie sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji, jak również popytu na produkty rolne.

Najwięcej negatywnych opinii wyrażali producenci prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych, a także hodowcy świń i bydła rzeźnego.

Niewiele ponad 61% rolników – o 26% mniej niż w grudniu ub. r. - uznało bieżącą (czerwiec 2018 r.) ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą. Należy zauważyć, że odnotowano wyraźną przewagę opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi (o 31,6 p. proc.).

Najmniej pesymistyczne opinie wyrażali użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, w szczególności prowadzący chów drobiu rzeźnego i nieśnego, a z produkcji roślinnej specjalizujący się w uprawie warzyw gruntowych, ziemniaków i buraków cukrowych. Z analizy odpowiedzi wynika, że analogicznie jak w poprzedniej edycji badania, najgorzej swoją sytuację ocenili rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz chów świń.

Ocena opłacalności produkcji rolniczej

W porównaniu do wyników poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili bieżącą (czerwiec 2018 r.) opłacalność produkcji rolniczej. Saldo odpowiedzi zdecydowanie pogorszyło się i wynosiło minus 21,6 p. proc. wobec plus 2,5 p. proc. w grudniu 2017 r.

Najmniej pesymistyczni w ocenie opłacalności produkcji rolniczej, podobnie jak w ocenie sytuacji ogólnej, byli użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą.

W czerwcu br. około 13% respondentów stwierdziło, że prowadzenie produkcji rolniczej jest opłacalne. Przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi odnotowano dla użytkowników gospodarstw rolnych specjalizujący się w chowie drobiu rzeźnego i nieśnego oraz bydła mlecznego. Pozytywne opinie o opłacalności produkcji rolniczej przeważały również u rolników prowadzących uprawy pod osłonami. Najbardziej pesymistyczni w swoich ocenach byli rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz prowadzący chów świń.

Ocena popytu na produkty rolne

W stosunku do wyników poprzedniej edycji badania respondenci byli jeszcze bardziej pesymistyczni w ocenie bieżącego popytu na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne (minus 36,8 p. proc. w czerwcu 2018 r. wobec minus 22,6 p. proc. w grudniu 2017 r.).
Blisko 59% rolników uznało popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Niewiele ponad 2% stwierdziło, że popyt kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań, wobec około 39% respondentów, którzy wskazali, że popyt jest niewystarczający. Negatywne opinie dotyczyły wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości gospodarstwa i kierunku prowadzonej produkcji. Najbardziej niezadowoleni z popytu na produkty rolne byli rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz hodowcy świń.

Użytkownicy, którzy sygnalizowali w I półroczu 2018 r. zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów rolnych, częściej oceniali je jako niekorzystne (zmniejszenie sprzedaży). Saldo odpowiedzi dla ogółu gospodarstw prowadzących sprzedaż wytworzonych produktów zwierzęcych wynosiło minus 8,6 p. proc., a dla gospodarstw prowadzących produkcję roślinną minus 23,1 p. procentowego.

Prognoza sytuacji gospodarstw rolnych

W czerwcu 2018 r. prognozy dotyczące zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej, jak i popytu na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne. Odnotowano dalsze pogarszanie się nastrojów rolników w porównaniu do poprzednich edycji badania.

Najbardziej o swoją przyszłość obawiają się użytkownicy gospodarstw prowadzących uprawy drzew i krzewów owocowych oraz hodowcy świń. Biorąc pod uwagę ukierunkowanie produkcyjne gospodarstw rolnych, najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy specjalizujący się w produkcji zwierzęcej. Przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi w ocenie przyszłej sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, zapotrzebowania na produkty rolne i opłacalności produkcji rolniczej odnotowano jedynie w przypadku gospodarstw specjalizujących się w chowie drobiu rzeźnego.

Źródło: portalspozywczy.pl/GUS

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-PAIH: Euroazjatycka Unia Gospodarcza bramą na Wschód dla polskich firm
-PAIH: Będą kolejne rundy programu Polskie Mosty Technologiczne na nowych rynkach zagranicznych w 2019 r.
-Zjawisko GMO nie spotkało się ze zbyt wielką akceptacją
-Raport KE o perspektywach poszczególnych branż rolno-spożywczych na lata 2018-2030
-Prawnicy o nowelizacji Ustawy o przewadze kontraktowej
-Ekspert: Najbliższe miesiące przyniosą stabilizację wielkości zatrudnienia
-Porazi nas drogi prąd. Wyhamują inwestycje
-Czy Brexit zniszczy polski transport?
-PARP dofinansuje nowe Sektorowe Rady ds. Kompetencji
-Ekspert: Wejście polskiej firmy spożywczej na rynek francuski możliwe jest tylko poprzez przejęcia
-KRIR: Pomoc de minimis będzie wznowiona po 1 stycznia 2019 r.
-Badanie: Media społecznościowe głównym źródłem informacji dla Polaków
-Koszyk cen: Dyskonterzy grają agresywnie, ale podwyżek nie są w stanie zatrzymać
-Sieci handlowe nie obędą się bez geofencingu


 
Archiwum
- Grudzień 2018
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.