Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Opracowania
www.netb.pl
2017-06-12
PIH złożyła propozycję nowelizacji ws. ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Polska Izba Handlu jako jedyna organizacja handlu detalicznego zaproponowała rozwiązanie problemu z zapisem w ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych - informuje PIH.

Nakłada ona na przedsiębiorców konieczność zawierania pisemnych umów nabycia towarów rolnych oraz ich archiwizowania niezależnie od faktu, że wystawiane są faktury potwierdzające zawarcie umowy - podaje PIH.

7 czerwca podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego prezes Waldemar Nowakowski Polskiej Izby Handlu przekazał na ręce posła Adama Abramowicza propozycję nowelizacji. Wyłącza ona z konieczności zawierania umów pisemnych sprzedaży nabywców prowadzących sprzedaż bezpośrednią tych produktów do konsumenta - informuje PIH

- To rozwiązanie problemu, który powoduje ta ustawa dla tysięcy polskich przedsiębiorców. Każdy nawet mały i średni przedsiębiorca zmuszony został do zawierania umów - co najmniej kilku do kilkudziesięciu dziennie. Zmiany te także obciążają dodatkowymi obowiązkami rolników sprzedających swoje płody oraz utrudniają im dostęp do rynku - mówi Waldemar Nowakowski prezes Polskiej Izby Handlu.

Poniżej treść pisma PIH:

Polska Izba Handlu – najszersza reprezentacja handlu detalicznego w Polsce reprezentująca ponad
30 000 podmiotów handlu detalicznego i hurtowego w Polsce przedstawia poniżej projekt propozycji
zmian do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych Dz.U.2017.1006 według stanu na dzień 24 maja 2017 r.

Zaprezentowane poniżej propozycje zmian odzwierciedlają propozycje zmian zawarte w piśmie z dnia
25 maja 2017 r. skierowanym przez Zespół Roboczy działający przy Parlamentarnym Zespole ds.
Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego do m.in. Prezesa Rady Ministrów Pani
Beaty Szydło.

Celem zmian zaprezentowanych poniżej jest wyłączenie z zakresu zastosowania art. 38q Ustawy
nabywców produktów rolnych, którzy prowadzą sprzedaż tych produktów rolnych bezpośrednio
konsumentom w sklepach spożywczych, czyli sklepów detalicznych.

W wyniku powyższego wyłączenia do nabywców tych nie będzie znajdował zastosowania art. 40i
Ustawy dot. kar pieniężnych.

„Art. 38q. 1. Każde dostarczenie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art.
1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, z wyłączeniem:
a) sprzedaży bezpośredniej, przez producentów, grupy producentów tych produktów, organizacje
takich producentów albo zrzeszenia organizacji takich producentów do pierwszego nabywcy,
b) sprzedaży do nabywców prowadzących sprzedaż bezpośrednią tych produktów do konsumenta,
wymaga pisemnej umowy spełniającej warunki określone w:
1) art. 127 rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku produktów rolnych należących do sektora, o
którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1308/2013;
2) art. 148 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku produktów rolnych należących do
sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. p rozporządzenia nr 1308/2013;
3) art. 168 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku produktów rolnych należących do
sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a, b, d-o oraz q-x rozporządzenia nr 1308/2013.
2. W przypadku gdy pierwszym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, nie jest przetwórca, umowa
między kolejnymi nabywcami jest również zawierana na piśmie, z wyłączeniem sprzedaży do
nabywców prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów, o których mowa w ust. 1 do
konsumenta.
Obecnie przepisy te nakładają na przedsiębiorców konieczność zawierania pisemnych umów nabycia towarów rolnych oraz ich archiwizowania , niezależnie od faktu, iż w związku z umowami wystawiane są faktury potwierdzające zawarcie umowy oraz jej warunki. W przypadku, gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, istnieje obowiązek – wskutek jednoznacznie wadliwego i nieprecyzyjnego zapisu ustawy – zawieranie takich umów w całym łańcuchu dostaw. Także zawierają one nakaz, aby umowy posiadały określoną treść, często zupełnie nieadekwatną do charakteru transakcji np. konieczność uregulowania skutków siły wyższej, czasu trwania umowy i procedur ją rozwiązujących – nawet, jeśli jest to jednorazowa umowa sprzedaży produktów rolnych. Szczególnie uciążliwy, a wręcz często niemożliwy do spełnienia jest obowiązek ustalenia ceny w umowie zawartej obowiązkowo przed transakcją. W praktyce właściciel sklepu kupując warzywa, owoce, mięso, itp. kieruje się ceną rynkową, zmieniającą się codziennie – a w przypadku produktów sezonowych – kilkukrotnie w ciągu dnia. Cena uzgadniana jest bezpośrednio przed zakupem towarów. Naruszenie tych przepisów jest zagrożone nałożeniem na nabywcę towarów kary administracyjnej w wysokości 10% wartości transakcji netto. Kara ta może być nałożona nawet w sytuacji, gdy producent, czy przetwórca ma przewagę ekonomiczną nad nabywcą.

Zapisy w ustawie o Agencji Rynku Rolnego stanowią kolejne uderzenie w funkcjonowanie handlu, który i tak ugina się pod siłą segmentu dyskontów. Jest to szczególnie kłopotliwe, pracochłonne i kosztowne dla całego handlu. Każdy nawet mały i średni przedsiębiorca zmuszony został do zawierania umów co najmniej kilku do kilkudziesięciu dziennie. Zmiany te także obciążają
dodatkowymi obowiązkami rolników sprzedających swoje płody oraz utrudniają im dostęp do rynku. Uważamy, że wymienione przepisy nie powinny w ogóle dotyczyć handlu lecz przetwórców, ażeby zapewniały rolnikom pewność sprzedaży zakontraktowanych płodów.
Źródło: www.portalspozywczy.pl

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-KRUS: Ponad 18 tysięcy wypadków w rolnictwie zgłoszono w 2017 r.
-EEC 2018: Przedstawiciele branży rolno-spożywczej i handlu będą debatować w maju w Katowicach
-Najmłodsi pracownicy mają wysokie oczekiwania wobec pracodawcy - badanie
-Podatek od linków i kara za fake newsy? ZPP powołuje Forum Wydawców Internetowych
-UOKiK o jakości paliw w 2017 roku: Nieprawidłowości poniżej 3 proc.
-Import włoskiej żywności wzrósł niemal o 50 proc. przez ostatnie 5 lat
-Ekspert: Rośnie zainteresowanie kuchnią azjatycką i żywnością z Azji
-Ekspert: Produkcja dostała zadyszki
-W 200 zawodach będzie łatwiej o cudzoziemca
-Nowy pomysł na promocję sieci handlowych przez zakaz handlu w niedziele
-Aktywiści oskarżają Holandię o dotowanie połowów prądem
-IERiGŻ: W lutym spadły ceny skupu większości produktów rolnych monitorowanych przez GUS
-Badanie: Milenialsi nie są zainteresowani zakupami na stacjach paliw w niehandlowe niedziele
-Targówek jako pierwsza dzielnica Warszawy wprowadza nocną prohibicję


 
Archiwum
- Kwiecień 2018
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.