Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Opracowania
www.netb.pl
2017-06-05
Prawnicy: Branża FMCG ma rok na wdrożenie nowych przepisów dot. danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. będzie stosowane nowe europejskie rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych („RODO”). Nie ma już chyba na rynku przedsiębiorcy, który nie słyszałby o nadchodzących zmianach – informują Bartosz Marcinkowski, radca prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Michał Kluska, adwokat, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Od dnia pełnego obowiązywania RODO zagadnienie ochrony danych przejdzie na całkowicie inny, znacznie wyższy poziom ryzyka, a zgodność przetwarzania z przepisami stanie się krytyczna dla przedsiębiorstw. Pozostaje więc coraz mniej czasu na przeprowadzenie w swojej organizacji projektu pt. wdrożenie RODO. Zmianami w tym zakresie powinny być zainteresowane zarówno sieci handlowe, internetowe sklepy spożywcze, jak i producenci artykułów spożywczych i sektor HoReCa – informują Bartosz Marcinkowski, radca prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Michał Kluska, adwokat, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Rozporządzenie przewiduje m.in. możliwość nakładania sankcji finansowych przez organ nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), na kwotę maksymalnie do 20 mln EUR, oraz ich zdecydowane egzekwowanie. Sankcje zdecydowanie stały się jednym z głównych impulsów dla wielu firm do zainteresowania się tematem ochrony danych osobowych.

Istotnym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa są jego klienci/kontrahenci. Sporą część klientów stanowią tzw. klienci indywidualni czyli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Dla tych klientów RODO niesie ze sobą znaczne poszerzenie możliwości i środków prawnych wobec administratora danych. Oprócz już teraz znanych instytucji jak np. prawo do sprzeciwu przetwarzania danych, klient będzie miał ponadto możliwość zrealizować następujące prawa:

prawo do przenoszenia danych (od przedsiębiorcy X do przedsiębiorcy Y)
„prawo do bycia zapomnianym” (trwałego, kompletnego usunięcia informacji o danej osobie z systemów przedsiębiorcy)
rozszerzone prawo do informacji (m.in. o dane dotyczące czasu przetwarzania danych)
prawo do niepodlegania profilowaniu (szczególnie istotne w marketingu oraz przy tworzeniu tzw. czarnych list).
Oznacza to, że od dnia 25 maja 2018 r. każdy z przedsiębiorców, w ramach swojej organizacji, będzie musiał być przygotowany, zarówno organizacyjnie (w tym od strony systemów IT), jak i proceduralnie, na zrealizowanie nowych uprawnień przysługujących ich klientom.

Wbrew obiegowej opinii tematem RODO nie powinni być zainteresowani wyłącznie przedsiębiorcy funkcjonujący online. Temat RODO dotyczy każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia choćby jednego pracownika lub który ma bazę kontrahentów/klientów biznesowych.
Skoro mowa o systemach IT, to trudno wyobrazić sobie aktualnie działające, nowoczesne przedsiębiorstwo bez wsparcia co najmniej dziesiątek mniejszych i większych systemów informatycznych. Praktyka pokazuje, że w większości tego typu systemów IT przetwarzane są dane osobowe. W konsekwencji przedsiębiorcy muszą dostosować swoje systemy tak, aby spełniały one wymogi RODO, chociażby w zakresie oczekiwanego poziomu zabezpieczeń czy funkcjonalności. Dobrym przykładem ilustrującym konieczność wprowadzenia zmian w zakresie systemów IT jest wspomniane prawo do przenoszenia danych, które wymaga wygenerowania pliku z danymi osobowymi konkretnego klienta/kontrahenta.

Duże zmiany dotyczą brzmienia i zakresu zgód na przetwarzanie danych osobowych, jakie aktualnie przedsiębiorcy stosują nie tylko na swoich stronach internetowych, ale również na szeregu drukowanych materiałów, formularzy i ulotek. Zarówno same zgody, jak i informacje podawane w ramach obowiązku informacyjnego wymagają zmian, zaimplementowania w systemach i „na papierze”, oraz przeszkolenia kadry w jaki sposób należy postępować z danymi gromadzonymi tymi kanałami.

RODO wymaga od przedsiębiorców opracowania reguł postępowania i dokumentacji w związku z nowymi instytucjami przewidzianymi przez rozporządzenie. Jednym z wymogów jest notyfikowanie organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) o fakcie naruszenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych (np. w wyniku wycieku danych osobowych). Przepisy wprowadzają określony czas i zakres informacji koniecznych do przekazania organowi nadzorczemu przez przedsiębiorcę. Obligują go również do przekazania konkretnych informacji do każdego podmiotu, którego dane osobowe przedsiębiorca przetwarza i które mogły być przedmiotem takiego wycieku.

Innymi nowymi instytucjami jest zasada privacy by design oraz privacy by default – wymagające od przedsiębiorcy uwzględnienia zasad ochrony danych osobowych (m.in. zasada minimalizmu danych – nie zbieramy więcej aniżeli jest niezbędne) zarówno w fazie projektowania samej usługi czy narzędzia, ale także w całym cyklu jego funkcjonowania. Do tego dołożyć trzeba jeszcze obowiązek administratora danych do udokumentowania i udowodnienia spełnienia wymogów RODO (zasada rozliczalności).
U wielu administratorów danych osobowych powołany jest aktualnie Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). RODO przewiduje w tym zakresie funkcje IOD – Inspektora Ochrony Danych (w angielskim tekście rozporządzenia DPO – Data Protection Officer). Podstawowym pytaniem przedsiębiorców, którzy jeszcze nie powołali ABI będzie, czy mają powoływać DPO czy nie. Innym pytaniem będzie, czy wolno outsourcować funkcję DPO i czy to jest dla administratora danych osobowych bezpieczne. Decyzje w tym zakresie powinny być podejmowane indywidualnie, biorąc pod uwagę faktyczną działalność i procesy zachodzące w danym przedsiębiorstwie.

Kolejną kwestią jest korzystanie z podwykonawców, co w praktyce jest normalnym procesem biznesowym. Dotyczy to najczęściej usługi hostingu czy outsourcingu np. procesów kadrowych. Każdy przedsiębiorca przed 25 maja 2018 r. musi przeprowadzić analizę, jakie umowy dot. powierzenia danych do przetwarzania zawarł i z kim. Jest to istotne z dwóch powodów – z jednej strony konieczne może być aneksowanie tych umów (ustawodawca unijny wprowadził szereg dodatkowych elementów, jakie muszą znaleźć się w tych umowach), z drugiej strony administrator danych powinien sporządzić dokumentację, z której wynika dlaczego tak istotne informacje jak dane osobowe powierzył temu konkretnemu podmiotowi.

Wiele wskazuje na to, że za naruszenie zasad ochrony danych osobowych pod RODO (i nową polską ustawą o ochronie danych osobowych) przedsiębiorcy będą musieli liczyć się zarówno z odpowiedzialnością karną (tak jak ma to miejsce aktualnie), odpowiedzialnością cywilną oraz administracyjną w postaci drakońskich kar pieniężnych (i to w ramach, aktualnie projektowanego, postępowania jednoinstancyjnego przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a następnie sądem administracyjnym). W zakresie mechanizmów mogących wpłynąć na wymiar kary pieniężnej istotna jest certyfikacja oraz kodeksy postępowania.

RODO to jednak nie wszystko. Planowane jest, aby od 25 maja 2018 r. stosowane było również nowe rozporządzenie unijne doyczące. e-prywatności. Jest ono istotne dla przedsiębiorców, nie tylko ze względu na równie wysokie sankcje finansowe, ale przede wszystkim dlatego, że dotyka kwestii tele- i e-mail- marketingu, a także zbierania i wykorzystywania tzw. meta danych.

Autorzy tekstu: Bartosz Marcinkowski, radca prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Michał Kluska, adwokat, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Źródło: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-Coraz więcej firm decyduje się na programy lojalnościowe
-EEC 2018: Nowe rozdanie w handlu (zakresy debat i prelegenci)
-O perspektywach branży rolno-spożywczej na rynkach zagranicznych podczas EEC 2018
-Krakowska restauracja wprowadziła psie menu
-Wietnam może być dla polskich firm spożywczych bramą do Azji Płd.-Wsch.
-PAIH dołączyła do organizacji European Trade Promotion Organisations
-KRUS: Ponad 18 tysięcy wypadków w rolnictwie zgłoszono w 2017 r.
-EEC 2018: Przedstawiciele branży rolno-spożywczej i handlu będą debatować w maju w Katowicach
-Najmłodsi pracownicy mają wysokie oczekiwania wobec pracodawcy - badanie
-Podatek od linków i kara za fake newsy? ZPP powołuje Forum Wydawców Internetowych
-UOKiK o jakości paliw w 2017 roku: Nieprawidłowości poniżej 3 proc.
-Import włoskiej żywności wzrósł niemal o 50 proc. przez ostatnie 5 lat
-Ekspert: Rośnie zainteresowanie kuchnią azjatycką i żywnością z Azji
-Ekspert: Produkcja dostała zadyszki


 
Archiwum
- Kwiecień 2018
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.