Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Opracowania
www.netb.pl
2017-06-16
Branża spirytusowa dyskutowała o rozwoju oraz wpływie na gospodarkę i społeczeństwo (pełna relacja)

„Branża spirytusowa a Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – tak został zatytułowany IV Kongres Branży Spirytusowej, podczas którego dyskutowano o wpływie wyrobów spirytusowych na polską gospodarkę i społeczeństwo.

W trakcie kongresu odbyły się dwie debaty. Pierwsza z nich była poświęcona znaczeniu branży spirytusowej w gospodarce. Z kolei w drugiej dyskutowano m.in. o odpowiednim, merytorycznym podejściu społeczeństwa do alkoholu.

Gorzelnicze tradycje

Dyskusję w pierwszym panelu rozpoczął profesor Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, który podkreślił wagę i znaczenie tradycji, ale także rozwoju polskiej branży spirytusowej.

– Branża alkoholowa, pomimo kontrowersji z nią związanych, jest bardzo ważna dla rozwoju kraju. Istotne jest dokładne określenie jej roli w rozwoju Polski. Mamy tradycję gorzelnicze, natomiast branża spirytusowa, podobnie jak cały sektor spożywczy, wymaga innowacyjności i nowoczesności. Połączenie tych czynników powinniśmy wykorzystywać w handlu zagranicznym – tłumaczył Andrzej Kowalski.

Do polskich tradycji gorzelniczych nawiązał też Jerzy Dąbrowski, wskazując przy tym czynniki decydujące o upadaniu polskich małych gorzelni na przestrzeni lat, a także o szansie dla nowych poprzez szukanie nisz rynkowych.

– Obecnie mamy zdecydowanie mniej gorzelni niż w latach 90. Z pewnością spadek tej liczby jest spowodowany upadkiem PGR- ów. Kolejnym czynnikiem było wejście do UE. W ubiegłym roku odnotowaliśmy nieco ponad 70 gorzelni. Niemniej produkcja alkoholu jest na stabilnym poziomie. W miejscu gorzelni pojawiły się inne podmioty oferujące duże jednolite partie alkoholu, które konkurują ofertami. Pracujemy również nad zmianą w ustawie o wyrobie alkoholi spirytusowych, które pomogą rozwijać się małym przedsiębiorcom – mówił zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konieczność rozwoju i zwalczanie szarej strefy

Andrzej Szumowski wskazywał z kolei na duże znaczenie eksportu dla branży i jego konieczność rozwoju, kierując jednocześnie prośbę o wsparcie instytucjonalne do władz, a do polskiej dyplomacji pod kątem promowania polskiej wódki za granicą. Wskazał też na ogromny problem, jakim jest szara strefa.
– Nasz wkład z tytułu akcyzy do Skarbu Państwa jest ogromny. Mimo to branża spirytusowa jest dyskryminowana przez państwo. Ilość przepisów powoduje, że małe świetnie prosperujące gorzelnie, zamiast się rozwijać, są zamykane. Uważamy, że mając takie znaczenie dla gospodarki, zasługujemy na takie samo traktowanie jaki inni w branży alkoholowej. Rynek się stabilizuje. Natomiast jeśli chcemy jeszcze bardziej rozwijać się, to naszym kierunkiem powinien być eksport i stworzenie odpowiedniej oferty. Kolejną istotną kwestią jest konieczność ograniczenia szarej strefy, która powoduje ogromne uszczuplenie budżetu państwa – stwierdził przewodniczący Rady Głównej ZP PPS.

Wywołany wątek szarej strefy skomentował Piotr Dziedzic z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów.

– Rok 2016 był dla nas bogatym rokiem w doświadczenia. Udało nam się m.in. zwiększyć o 7 procent legalną sprzedaż wyrobów alkoholowych oraz wpływy do budżetu z tego tytułu. Działania systemowe, które podjęliśmy w ubiegłym roku jak np. wprowadzenie ustawy o monitorowaniu transportu pozwoliły zwalczać szarą strefę alkoholu – powiedział dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów.

Wpływ na lokalną gospodarkę

Z przedmówcami odnośnie szarej strefy był zgodny Marek Sypek. Dyrektor zarządzający Stock Polska poruszył także zagadnienia związane z rozwojem branży poprzez ujednolicenie obciążeń akcyzowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami alkoholi. Mówił także o wpływie firmy na lokalną gospodarkę i o tworzeniu miejsc pracy.

– Stock Polska ma bardzo duży wpływ na gospodarkę, produkując ¼ alkoholi w Polsce. Nasza fabryka mieści się na Lubelszczyźnie – terenie, który najczęściej jest na końcu listy, jeśli chodzi o statystyki odnośnie bezrobocia w Polsce. Jeszcze nie tak dawno bezrobocie wynosiło 10 procent. Teraz na szczęście spadło. Zatrudniamy ponad 600 osób. Angażujemy duże grono ludzi w branże spirytusową i chcemy w ten sposób konkurować z innymi branżami – oznajmił dyrektor zarządzający Stock Polska.

Marek Sypek ocenił również wpływ branży spirytusowej na rozwój polskiego handlu.

– Według danych w Polsce mamy ponad 100 tysięcy punktów sprzedaży, z czego 60 tysięcy posiada koncesję na sprzedaż alkoholu. Z tego grona ok 60 % wódki i mocnych alkoholi jest sprzedawane w handlu tradycyjnym w małych, średnich lub większych sklepach. Alkohol dla takich miejsc jest jednym sposobem przetrwania. Trudno małym sklepom konkurować z dużymi np. poprzez proszek do prania czy inne artykuły, ale ceną alkoholu jak najbardziej tak. Z naszej strony staramy się cenowo być atrakcyjnymi zarówno dla małych jak i dużych sklepów – przyznał dyrektor zarządzający Stock Polska.
Polska wódka za granicą

Podczas dyskusji ponownie powrócił wątek eksportu. Zdaniem Andrzeja Kowalskiego branża spirytusowa powinna rozwijać eksport poprzez otwieranie się na nowe rynki.

– Z pewnością powinniśmy koncentrować się na rynku amerykańskim i europejskim, ale też otwierać się na eksport w inne kierunki świata. Krajami przyszłościowymi są Japonia oraz kraje afrykańskie. Moim zdaniem przy każdej okazji na przyjęciach w ambasadach powinna być przygotowana degustacja, co pozwoli reklamować polską wódkę – zasugerował dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Znaczenie branży spirytusowej dla Polski na arenie międzynarodowej podkreślił Andrzej Szumowski.

– Zwróćmy uwagę, że polska wódka i inne napoje spirytusowe to jest najwyżej jakościowo przetworzony produkt rolno – spożywczy w polskim eksporcie. Żaden inny produkt nie ma tak wysokiego aspektu wizerunkowego jak polska wódka, która od dziesięcioleci ma ugruntowaną pozycję i toruje tym samym drogę dla innych polskich produktów poza granicami kraju – mówił przewodniczący Rady Głównej ZP PPS.

Jerzy Dąbrowski natomiast apelował o rozsądne podejście do ekspansji zagranicznej zwłaszcza małych producentów wyrobów spirytusowych.

– Prowadzimy wykaz podmiotów specjalizujących się w wyrobach spirytusowych. Spora ilość to mali producenci, którzy swoim asortymentem starają się wyróżnić na rynku poprzez cechy i właściwości kojarzone z danym regionem kraju. Tworzenie wyjątkowych produktów o wysokiej jakości jest sposobem wyróżnienia się na rynku, co może przełożyć się na późniejszą popularność na rynkach zagranicznych. Póki co priorytetem dla małych producentów nich będzie zadomowienie się na stałe na rodzimym rynku – uzasadnił zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na zakończenie debaty pozytywne prognozy dla branży spirytusowej poprzez zwalczanie szarej strefy przedstawił Piotr Dziedzic.

– W ubiegłym roku w porównaniu z 2015 o 4 miliony mniej wjechało do Polski alkoholu skażonego metodą węgierską. Z ponad 1000 skontrolowanych lokali w różnych miejscowościach niecałe 50 miało sprzedaż bez znaku akcyzy lub uszkodzoną, podejrzaną akcyzę. Z ponad 200 imprez masowych w ok. 10 przypadkach natrafiliśmy na nielegalny alkohol. Zmienia się to na plus, a w dalszym ciągu będziemy prowadzić działania uszczelniające i przeciwstawiające się szarej strefie – podsumował dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów.

Społeczna odpowiedzialność branży

W drugiej części Kongresu przyszedł czas na panel dyskusyjny zatytułowany „Społeczeństwo”. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną branży i koniecznością edukacji. Ponownie pojawił się wątek szarej strefy, do którego odniósł się rozpoczynający panel Kamil Wyszkowski.

– Od 2014 prowadzimy program, który monitoruje, jak Polska zwalcza korupcję. Poradziliśmy sobie z łapówkarstwem. Natomiast jest problem z podmiotami, które przeskakują z branży na branżę i psują rynek np. z branży paliwowej na spirytusową. Poziom szarej strefy to jest ok. 214 miliardów złotych. Zyski szarej i czarnej strefy są wielkości nakładów, które mogłyby być przeznaczone na służbę zdrowia, dlatego musi być zero tolerancji dla działalności przestępczej. Istotna jest tutaj rola edukacyjna wśród najmłodszych o przeciwdziałaniu korupcji, a także sojusz pomiędzy producentami, instytucjami i mediami w promowaniu tego, żeby przeciwstawiać się łamaniu prawa przez mafie spirytusowe lub paliwowe. Nie może być tak, że pieniądze, które powinny trafiać do Skarbu Państwa trafiają do portfeli mafii – mówił dyrektor generalny United Nations Global Compact.

Ważną rolę edukacji w społeczeństwie na temat alkoholu podkreśliła Aneta Jóźwicka, przedstawicielka Diageo, a także przewodnicząca Komitetu Społecznego ZP PPS.

– Od ponad 10. lat prowadzimy kampanie społeczne, które mają uświadamiać Polaków, co znaczy konsumować alkohol w odpowiedzialny sposób m.in. mówić o tym, że nie należy sięgać po alkohol nieznanego pochodzenia. Cały czas prowadzimy także program „Lepszy stan dla swojego dziecka” dedykowany kobietom, które nie powinny pić alkoholu w ciąży. Ten stan zmniejszył się z 36 do 6 procent. Kolejnym programem jest „Piłeś, nie jedź”. Dzięki konsekwencji oraz pomocy innych instytucji, w tym zaostrzenie przepisów, udało nam się spowodować spadek pijanych kierowców o 50 procent. Wspólne działania są tutaj bardzo istotne – tłumaczyła Aneta Jóźwicka.
Edukacja i potrzeba zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Na rolę edukacji i wspólnych działań wielu instytucji zwróciła uwagę Beata Gorajek, dyrektor departamentu handlu i usług w Ministerstwie Rozwoju.

– Musi być wzajemne wsparcie i odpowiedzialność wszystkich podmiotów związanych z branżą alkoholową. Edukacja jest tutaj ważna na każdym kroku. Nasza rzeczywistość bardzo zmieniła się od 1989 roku. Chcemy podejść do tego odpowiedzialnie i wprowadzić pewne zmiany, które zaktualizują ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Przepisy muszą być adekwatne do dzisiejszych czasów – oceniła Beata Gorajek.

Kwestie CSR-owe omawiał też Sławomir Mikos, dyrektor produkcji Polmos Białystok/CEDC podkreślając, że jest to jeden z ważniejszych tematów dla wszystkich pracowników Polmos Białystok.

– Kwestie CSR-owe stały się jednym z filarów wartości w naszej firmie. Zatrudniamy prawie 500 osób i chcemy poprzez to zwalczać bezrobocie na naszym rynku. Staramy się cały czas wspierać polskich dostawców. Dawać ludziom prace, a jednocześnie wzbogacać polską gospodarkę. Tworzenie miejsc pracy jest dla nas naczelnym założeniem naszej grupy. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że takie firmy jak nasza muszą funkcjonować bardzo odpowiedzialnie. Regularnie rozmawiamy z naszymi pracownikami, współpracujemy z miejscową policją i edukujemy na temat alkoholu – powiedział Sławomir Mikos.

Podsumowując wszyscy paneliści byli zgodni w kwestii edukacji Polaków na temat spożywania alkoholu, kultury picia oraz zwalczania szarej strefy, która psuje rynek.

Na zakończenie kongresu Andrzej Szumowski jeszcze raz podkreślił znacznie zrównoważonego rozwoju dla branży, społecznej odpowiedzialności, ale też wskazał na konieczność rozwoju eksportu i szersze otwarcie się na rynki zagraniczne. Zaapelował też do wicepremiera o równe szanse dla wszystkich kategorii alkoholu.
Źródło: Jakub Szymanek / portalspozywczy.pl

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-Blisko 40 proc. polskich firm zatrudnia pracowników spoza Unii
-KRIR wnioskuje, by rozszerzyć zakres upraw objętych szacowaniem suszy
-WFI Genesis zbuduje park handlowy w Łodzi
-Nowoczesna i eksperci: Ustawa o zakazie handlu w niedziele dezorganizuje życie Polaków
-Inwazja barszczu
-Rusza nabór zgłoszeń do konkursu o certyfikat Dobry Produkt i Food&Retail Startup Star
-Wydatki na żywność i napoje przyczyną zwiększenia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej
-Majówka sprzyjała zakupom - komentarz
-Szeroki zakres spadku cen produktów rolnych w maju
-ING Food & Retail Round Table: MRiRW dostrzega potrzebę stworzenia platformy sprzedażowej
-KOWR: Wietnam to jeden z najbardziej perspektywicznych rynków na świecie dla polskiej żywności
-Criteo: Ponad połowa mobilnych sprzedaży w Europie odbywa się za pomocą aplikacji
-Rosną globalne wydatki na cyfrową transformację
-Możliwości zakupowe Polaków rosną szybciej niż średnia dla UE


 
Archiwum
- Czerwiec 2018
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.