Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Informacje prasowe

Mięso  2003-06-01
NetBrokers - wirtualna giełda towarowa

Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój firm oferujących usługi B2B (business to business), czyli usługi kierowane do klientów instytucjonalnych. Firmy te powstają jak grzyby po deszczu, jednakże warunki rynkowe zmuszają większość z nich do kapitulacji już po krótkim okresie działania. Przetrwać mogą, jak wykazuje praktyka, tylko firmy znające dobrze specyfikę rynku, na którym operują, mające poparcie technologiczne w postaci odpowiedniego oprogramowania, oraz doświadczoną kadrę. Aspekty dużej wagi w ich działalności to budowanie odpowiednich relacji z klientami, dbanie o reputację firmy i jakość oferowanych usług. Powyższe warunki stanowią niezbędne minimum. Sukces jednak zależy od bardzo zróżnicowanego zespołu czynników. Przede wszystkim niezbędne jest dostosowanie do określonego segmentu rynku.

Branża rolno-spożywcza jest bardzo specyficznym rynkiem jeśli chodzi o e-handel. Intensywność użytkowania Internetu przez firmy zależy od pracowników i ich przygotowania. Aby firmy były w stanie zaadaptować nowoczesne rozwiązania, potrzebna jest zmiana generacji pracowników. Szkolenia w zakresie obsługi komputera nie spełniają ważnej roli, jaką jest przekonanie ludzi "epoki faksu", że nauka korzystania z Internetu i komputera to sposób na zwiększenie efektywności pracy i zwiększenie zysku firmy, a nie zło konieczne czy narzucony z góry wymóg niezbędny, aby utrzymać miejsce pracy.

Mniejsze firmy przetwórcze, gospodarstwa rolne, często o charakterze rodzinnym, w małym stopniu korzystają z możliwości, jakie daje sieć w zakresie nabywania surowców, jak i zbywania produktów. Nierzadko nie mają one nawet adresu e-mail, a jedynym możliwym sposobem kontaktu z taką firmą jest telefon i (choć też nie zawsze) faks. Oczywiście w tym przypadku też wszystko zależy od właścicieli. Na tle tej grupy wyróżniają się gospodarstwa owocowo-warzywne. One są w największym stopniu dokapitalizowanie, zarówno pod względem wiedzy i wykształcenia pracowników, jak i pod względem finansowym. Jednostki w miarę dobrze przygotowane do wykorzystania Internetu dla celów handlowych, często wykorzystują to do czerpania dodatkowych zysków.

Bez względu na wielkość i potencjał firmy, najłatwiej przekonują się do nowych rozwiązań firmy stricte handlowe. One to najaktywniej korzystają z możliwości handlowych sieci Internet.W przypadku firmy NetBrokers, która zajmuje się głównie prowadzeniem internetowej giełdy rolno-spożywczej, największą barierą jest nieufność klientów wobec handlu przez Internet. Mimo iż okres początkowy użytkowania programu nie jest obarczony żadnymi opłatami, firmy często po zarejestrowaniu się nie korzystają z oferowanego przez NetBrokers programu i nie logują się z obawy przed opłatami. Bywa niejednokrotnie, że nawet firmy, które już znają, można powiedzieć dobrze, zasady działania programu NetBrokers, nie korzystają z niego na tyle często (minimum raz w tygodniu), aby uaktualniać swoje oferty, a tylko aktywne uczestnictwo w przeglądaniu i składaniu ofert daje szanse zawarcia zyskownych transakcji.

Dla użytkowników tego rodzaju systemów duże znaczenie ma kwestia bezpieczeństwa transakcji. Nie dotyczy ona jednak NetBrokers i nie może być uznawana przez klientów jako zagrożenie i powód do rezygnacji z usług, gdyż firma nie jest rodzajem internetowego sklepu. Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa transakcji, bo nie są one jako takie zawierane przez Internet. Platforma NetBrokers jest raczej miejscem wymiany informacji i handlowych, miejscem, gdzie można znaleźć alternatywne, tańsze źródła zaopatrzenia, bądź pozyskać nowe, często też tańsze kanały dystrybucji własnych towarów.

W planach NetBrokers jest uruchomienie nowego programu do przeprowadzania aukcji na towary rolno-spożywcze. Wtedy to problem bezpośrednich transakcji będzie istotny i stąd udziałowiec firmy; tj. spółka ComArch, ma przygotować w oparciu o najnowsze technologie aplikację spełniającą najwyższe wymogi bezpieczeństwa transakcji zawieranych tą drogą.

W tej chwili jedyną dziedziną wymagającą zapewnienia bezpieczeństwa są kody i hasła dostępu klientów do programu NetBrokers, które pozwalają na zmianę i uaktualnianie przez nich swoich ofert. Są one przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na podany przez klienta adres.

Istotną przyczyną spowolnienia przyrostu liczby klientów jest konieczność zakupu sprzętu i oprogramowania. Jest to bardzo poważna bariera dla mniejszych firm i gospodarstw rolnych. Wiąże się z tym zwykle szkolenie pracowników.

Wszystko to razem stanowi koszty, które dość skutecznie zniechęcają firmy o ograniczonych możliwościach inwestycyjnych do komputeryzacji.

Kolejna sprawa to koszty korzystania z Internetu. Niewiele firm stać na stałe łącza, są one wtedy skazane na dość niestety kosztowne i mało wydajne usługi TP S.A. Przeważająca część firm z branży ma siedziby poza aglomeracjami miejskimi. Fakt ten dodatkowo wpływa zarówno na koszty podłączenia, jak i eksploatacji, gdyż nie ma możliwości korzystania z łączy radiowych, czy szybkich łączy typu "Neostrada". Korzystanie natomiast z sieci za pomocą modemu jest zbyt drogie, a przede wszystkim zbyt wolne.

Handel z wykorzystaniem Internetu w tej branży jest ciągle niedoceniany. Tendencje na rynku są jednak bardzo obiecujące, zwiększa się "świadomość internetowa" firm. Mimo że w branży rolno-spożywczej dzieje się to względnie najwolniej, to coraz więcej firm zaczyna w coraz większym zakresie korzystać z tej formy handlu. Przykładowo obroty firmy NetBrokers w roku 2001 wyniosły 795 tys. PLN. W roku 2002 wyniosły one prawie 4mln PLN, natomiast po pierwszym kwartale roku 2003 osiągnęły wartość ok. 3mln PLN. Rośnie liczba zamieszczanych ofert, zarówno zakupu, jak i sprzedaży. A w związku z powyższym, zwiększa się atrakcyjność usług oferowanych przez NetBrokers oraz liczba potencjalnych klientów. Platforma NetBrokers, co ważne dla jej użytkowników, staje się powoli rynkiem paneuropejskim. Korzystają z niej bowiem nie tylko firmy ze wschodu, z krajów WNP, ale również firmy z krajów Unii Europejskiej i regionu Bałkanów.

Dość często też z platformy korzystają firmy z USA, a bywa że rejestrują się firmy z krajów Dalekiego Wschodu. Nawiązywanie kontaktów handlowych z firmami zagranicznymi oddaje tą zaletę Internetu, jaką jest jego globalny zasięg.

Liczba odwiedzin strony NetBrokers w ciągu dnia wzrosła z ok. 1200 (rok 2001) do ponad 4 500 obecnie. Liczba zapytań o strony osiągnęła zatem ponad 100000. Z uwagi na fakt ściśle określonego profilu branżowego www.netb.pl, jest to liczba imponująca.

Dane statystyczne:

Przeanalizowany okres - od 10 kwietnia 2003 do 4 maja 2003 (24,38 dni) liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 4 maja 2003, godz. 23:00.
- Liczba zapytań ogółem: 106969 (32058),
- Średnia liczba zapytań dziennie: 4387 (4579),
- Zapytania o strony ogółem: 72005 (22 404),
- Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 2953.

Dla porównania okres od 25 września 2001 do 20 czerwca 2002; liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 20 czerwca 2002.
- Liczba zapytań ogółem: 91304 (2751 ),
- Średnia liczba zapytań dziennie: 340 (392),
- Zapytania o strony ogółem: 91304 (2751 ),
- Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 340 (392).

Wartość ofert sprzedaży i zakupu dochodzi obecnie do 160 mln PLN, w tym oferty zakupu to ponad 70 mln PLN.

Obroty NetBrokers za rok 2002 wyniosły 3900 tys. PLN, natomiast zysk netto 160 tys. PLN. Planowane obroty za rok 2003 to 10 mln PLN i zysk netto na poziomie 250 tys. PLN.

W branży rolno-spożywczej nie ma wielu firm oferujących podobne usługi. Pojawiają się od czasu do czasu nowe, jednak nie są one w stanie utrzymać się w obecnych warunkach rynkowych. Problemem jest odpowiednia promocja i brak zaufania zarówno do konkretnej, nowo powstałej firmy, jak i w ogóle do korzystania z Internetu.

We wspomnianej branży odsetek transakcji zawieranych przez Internet oceniany jest na ok. 5 %, ale zwiększa się on z okresu na okres. Ciągle jednak taka metoda handlu towarami rolno-spożywczymi jest tylko dodatkowym sposobem sprzedaży produktów. Firmy dalekie są od nastawiania się na sprzedaż/zakup głównie przez Internet. Dzieje się tak z powodu ciągle niedostatecznej płynności rynku, braku możliwości pełnego wystandaryzowania parametrów jakościowych niektórych towarów oraz wspominanego już braku zaufania co do bezpieczeństwa współpracy z firmami oferującymi usługi/towary przez Internet.


 
Waluty
NBP z dnia: 2019-01-17
1 USD: 3.7615 spadek
1 EUR: 4.2875 spadek
1 GBP: 4.8468 wzrost
1 CHF: 3.7921 spadek
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.