Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Edukacja

Słowniczek terminów unijnych

Obecne czasy zaskakują nas ogromem wiadomości, których tak do końca nie jesteśmy w stanie sami właściwie zinterpretować. Oglądając programy telewizyjne, czytając gazety często zadajemy sobie pytania czym różnią się dane pojęcia, co je charakteryzuje. Podobnie jest w przypadku specjalistycznego słownictwa w przepisach unijnych dotyczących branży mięsnej. Z tego powodu postanowiliśmy przybliżyć chociaż po części najważniejsze, najczęściej spotykane w literaturze terminy. Mamy nadzieję, iż ich wykładnia pozwoli Państwu na pełniejsze zrozumienie dyrektyw, notowań i wszelkich unormowań z jakimi możemy się spotkać w praktyce.

Cena rynkowa bydła - cena hurtowa bydła żywego bez podatków, notowana na rynku każdego państwa członkowskiego.

Cena referencyjna bydła - średnia cena Wspólnoty dla bydła ogółem.

Ceny referencyjne bydła wg masy żywej:
1) na rynku Unii: średnia cen rynkowych poszczególnych kategorii bydła zarejestrowanych na reprezentatywnych rynkach hurtowych państw członkowskich, ważona za pomocą współczynników określających udział każdego państwa członkowskiego w UE;
2) na rynkach poszczególnych państw UE: średnia cena przeliczona wg współczynników odzwierciedlających wielkość i parametry jakościowe każdej kategorii bydła oraz cen rynkowych notowanych w handlu hurtowym dla poszczególnych kategorii i parametrów jakościowych dorosłego bydła, zbieranych przez okres siedmiu dni. Ceny podawane są w euro za 100 kg masy żywej.

Ceny rynkowe bydła wg masy poubojowej - cena dostaw do rzeźni, płacona dostawcom żywych zwierząt bez jakichkolwiek podatków. Cena ta jest przeliczana na 100 kg masy tuszy zimnej. Ceną notowaną na reprezentatywnym rynku każdego państwa członkowskiego jest obliczona średnia cen, które występują w państwie członkowskim w okresie siedmiu dni (od poniedziałku do niedzieli), skorygowanych o współczynniki wyrażające ilościowy udział tusz bydła w różnych kategoriach i klasach. Współczynniki te są różne w poszczególnych państwach członkowskich i charakteryzują ilościowy udział grup towarowych w danym państwie oraz ich jakość. Ceny rynkowe państw członkowskich są podawane w walucie krajowej.

Cena rynkowa dla tusz wieprzowych (w krajach Piętnastki) - cena ustalona na podstawie cen wejścia w ubojniach, bez podatku VAT, płacona dostawcom żywych świń, zawierająca wartość nie przetworzonych podrobów i resztek zwierzęcych w odniesieniu do 100 kg zimnych tusz oraz zważonych i sklasyfikowanych na haku w rzeźni, przeliczona na masę zimnej tuszy.

Cena referencyjna Unii na tusze wieprzowe - cena ustalana w oparciu o ceny zarejestrowane w poszczególnych państwach członkowskich na rynkach reprezentatywnych oraz ważona za pomoc współczynników istotności odzwierciedlających relatywną liczebność pogłowia trzody w każdym z krajów członkowskich.

Premia specjalna - jeden z podstawowych rodzajów premii przyznawanych producentom wołowiny (forma wsparcia bezpośredniego UE w związku ze spadkiem popytu na wołowinę). Obecnie premia specjalna jest przyznawana jeden raz w ciągu życia każdego byka (w wieku powyżej 9 miesięcy życia) oraz dwukrotnie w okresie życia każdego wolca (9 i 21 miesiąca życia). Aby otrzymać premię specjalną, każde zwierzę do chwili uboju lub eksportu musi posiadać kolczyk i tzw. paszport, zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące statusu zwierzęcia (numer identyfikacyjny, gatunek, pleć, rasa, kolejni właściciele). Wnioski na premię specjalną podlegają maksymalnemu limitowi w ilości 90 sztuk w każdym przedziale wiekowym, w każdym gospodarstwie. Państwa członkowskie samodzielnie decydują, czy wyplata premii specjalnej będzie dokonywana bezpośrednio rolnikowi, czy też w czasie uboju lub eksporcie za pośrednictwem rzeźni.

Premia za krowy mamki - wprowadzona w 1980 roku jako środek wpływający na zwiększenie pogłowia bydła mięsnego i dochodów producentów wołowiny, bez zwiększania pogłowia bydła mlecznego i dochodów producentów mleka. Premia ta może być przyznana każdemu producentowi, który nie dostarcza mleka ani produktów mlecznych ze swojego gospodarstwa przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie premii. Dostawy mleka bezpośrednio od producenta do konsumenta nie wykluczają możliwości otrzymania premii. Premia jest przyznawana także małym i średnim gospodarstwom o mieszanej specjalizacji, dostarczającym mleko, jeżeli wielkość jego dostaw nie przekracza 120 tys. kilogramów rocznie, co odpowiada posiadaniu 25-30 krów mlecznych w stadzie.

Gęstość obsady - ilość jednostek żywego inwentarza na hektar powierzchni paszowej. Gęstość obsady istotna jest przy określaniu liczby zwierząt uprawnionych do premii specjalnej i premii za krowy mamki. Od 1996 roku gęstość obsady farmerów, którzy chcą otrzymać premie nie może przekraczać 2 jednostek żywego inwentarza, a wg nowego planu Komisji Europejskiej gęstość obsady ma zostać zmniejszona do 1,8 jednostek na hektar. Farmerom nie zabrania się zwiększać obsady ponad ten limit, ale utrzymywanie dodatkowych zwierząt nie uprawnia do otrzymywania premii.
 
Waluty
NBP z dnia: 2019-01-17
1 USD: 3.7615 spadek
1 EUR: 4.2875 spadek
1 GBP: 4.8468 wzrost
1 CHF: 3.7921 spadek
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.