Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Edukacja

Badania zwierząt rzeźnych

Bardzo istotnym aspektem dla zdrowia konsumentów żywności pochodzenia zwierzęcego jest zdrowie samych zwierząt poddawanych ubojowi. Aby zagwarantować, że mięso i produkty z niego są bezpieczne i nie stanowią dla klientów niebezpieczeństwa od dawna stosuje się badania przedubojowe i badania poubojowe.

Badanie przedubojowe ma zapewnić, że zwierzęta, które przyjeżdżają do rzeźni są zdrowe i że w przypadku wykrycia objawów chorobowych nie zostaną dopuszczone do uboju razem ze zwierzętami zdrowymi. Kolejnym krokiem zabezpieczającym konsumentów są badania poubojowe, których zadaniem jest ewentualne wykrycie zakażonego mięsa już po uboju, w przypadku braku objawów zewnętrznych u zwierząt poddanych ubojowi.

Od dnia 25 września 2002 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych i mięsa tych zwierząt oraz mięsa zwierząt łownych, które chciałbym przedstawić pokrótce w niniejszym artykule.

W zakresie tego rozporządzenia znajdują się tryby postępowania przy badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa tych zwierząt, sposobów oznakowywania mięsa po przeprowadzonym badaniu oraz sposoby dokumentowania wraz ze świadectwami zdrowia dla zwierząt.

W przypadku przeprowadzania badania przedubojowego sprawdzeniu podlegają wszystkie dokumenty, które przyjeżdżają razem ze zwierzętami. Obejmuje to również same świadectwa zdrowia zwierząt przeznaczonych do uboju. Przy badaniu przedubojowym sprawdzany jest również stan zdrowia wszystkich zwierząt. Badanie to przeprowadzane jest przed skierowaniem zwierząt do uboju. Zwierzęta nie mogą zostać przetransportowane do hali ubojowej zanim lekarz weterynarii nie oceni stanu zdrowia przywiezionych zwierząt. Dopiero po pozytywnej ocenie lekarza weterynarii, zwierzęta przeznaczone do uboju mogą być transportowane do dalszej "obróbki" które podlegają sprawdzeniu podczas badania przedubojowego.

Zgodnie z wytycznymi paragrafu 3, ustępu 3 powyższego rozporządzenia, wszystkie zwierzęta zmęczone lub zranione, ewentualnie nadmiernie pobudzone muszą odpoczywać co najmniej przez 1 dobę przed przetransportowaniem ich do uboju. Zasadą jest, że zwierzęta muszą zostać poddane badaniu przedubojowemu do 24 godzin po ich przywiezieniu do ubojni. Badanie to nie może być jednak przeprowadzone później niż na 24 godziny przed ubojem w rzeźni. W przypadku królików, nutrii i drobiu zwierzęta te muszą zostać jeszcze raz zbadane, jeśli od ostatniego badania upłynęły więcej niż 24 godziny.

Drób zgodnie z przepisami zawartymi w powyższym rozporządzeniu, może być poddany ubojowi jeśli do dostawy dołączone zostało świadectwo zdrowia dla tego drobiu. Jeśli od badania przedubojowego drobiu nie minęła doba, badanie przedubojowe na miej scu uboju może się ograniczać tylko do oględzin zwierząt pod kątem urazów mechanicznych, które ewentualnie mogły powstać podczas transportu. Ważność badania przedubojowego upływa po 72 godzinach od momentu przeprowadzenia badania i w przypadku gdy dostarczony drób nie został ubity w ciągu wspomnianych powyżej 72 godzin, konieczne jest przeprowadzenie powtórnego badania przedubojowego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wydania przez lekarza weterynarii orzeczenia o skierowaniu zwierzęcia do uboju, należy dane zwierzę skierować do uboju oddzielnie od pozostałych i jeśli badanie poubojowe dostarcza ostatecznego dowodu, że zwierzę jest zdrowe, może zostać dołączone do pozostałych zdrowych ubity sztuk. Rozporządzenie dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych na obecność środków farmaceutycznych.

Badanie poubojowe jest przeprowadzane zaraz po uboju zwierzęcia i polega na wykluczeniu kilku czynników.

Każde badanie poubojowe powinno się ograniczać do niezbędnych nacięć zarówno tuszy, jak i narządów. Narządy wewnętrzne w przypadku stwierdzenia podczas badania zmian anatomopatologicznych muszą być nacinane w taki sposób, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia tuszy, wyposażenia rzeźni oraz pomieszczeń.

Samo badanie poubojowe obejmuje szereg różnorodnych czynności.

W każdym przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że mięso nie było badane w kierunku włośni konieczne jest przeprowadzenie takiego badania. Jeśli badanie nie wykazuje zmian chorobowych, mięso oraz tusze są znakowane zgodnie z paragrafem 13, ustępem 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 roku. Omawiane rozporządzenie umożliwia wprowadzenie do obrotu mięsa pozyskanego ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności w następujących przypadkach:

  • jeśli zwierzę pochodzi z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono występowania żadnych chorób zakaźnych zwierząt,
  • przed ubojem zwierzę zostało dokładnie zbadane przez lekarza weterynarii,
  • jeśli zwierzę po uboju z konieczności natychmiast zostało wykrwawione i w miarę możliwości wytrzewione oraz szybko przywiezione do rzeźni (w ciągu godziny lub w transporcie chłodzonym od 0 do 4°C ponad godzinę od uboju),
  • jeśli zwierzęciu poddanemu ubojowi z konieczności towarzyszy świadectwo zdrowia dla zwierząt poddanych ubojowi z konieczności i poświadczające wykonanie badania przedubojowego, jeśli do czasu wykonania badania poubojowego tusza jest przetrzymywana w oddzielonym pomieszczeniu chłodzonym dla tusz tymczasowo zajętych.
W przypadku zwierząt drobnych i drobiu badanie poubojowe musi obejmować oględziny tuszki oraz narządów wewnętrznych, w razie potrzeby omacywanie i nacinanie tuszki i narządów wewnętrznych, określenie konsystencji, zabarwienia i zapachu tuszki oraz w razie konieczności także badania laboratoryjne.

Zwierzęta łowne, które zostały odstrzelone muszą zostać poddane badaniu poubojowemu w ciągu 18 godzin od momentu dostarczenia do zakładu rozbioru i przetwórstwa mięsa. Zwierzęta łowne podlegają następującym elementom badania poubojowego:

  • oględzinom nieskórowanej zwierzyny grubej i jej narządów wewnętrznych,
  • oględzinom oskórowanej zwierzyny grubej wraz z narządami wewnętrznymi. Jeśli jednak oględziny takie nie wystarczają do wydania oceny o przydatności mięsa do spożycia konieczne jest poddanie mięsa badaniom laboratoryjnym, a oględziny oskórowanej lub pozbawionej pierza tuszy wraz z narządami wewnętrznymi drobnych zwierząt łownych,
  • określenie zmian w konsystencji, zabarwieniu i zapachu tuszy,
  • badanie na włośnie mięsa podatnego na włośnie - dziki i niedźwiedzie.
Pragnę zwrócić uwagę na badania zwierząt zarówno te przedubojowe jak i te poubojowe, gdyż mają one bardzo duże znaczenie dla zdrowia konsumentów. Tym bardziej jest to istotne, że część chorób zwierząt jest bardzo groźna nie tylko dla zdrowia ale i dla życia człowieka i innych zwierząt oraz że obróbka termiczna nie zawsze jest skuteczna.

Autor: Tomasz Borkowski - konsultant systemów ISO i HACCP

Źródło: Miesięcznik Rzeźnik - luty 2003

 
Waluty
NBP z dnia: 2019-01-17
1 USD: 3.7615 spadek
1 EUR: 4.2875 spadek
1 GBP: 4.8468 wzrost
1 CHF: 3.7921 spadek
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.